Kontakt
Przedsiębiorstwo Geologiczne "Geowiert" Jarosław Kieżel

Ul. Supraślska 107

16-010 Studzianki, gmina Wasilków

Tel. 606 214 555

E-mail: kontakt@studnie-podlaskie.pl

Klauzula informacyjna

 

Klauzula informacyjna związana z procesem przetwarzania danych w Przedsiębiorstwie Geologicznym „Geowiert” Jarosław Kieżel

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że

 

 1. Administratorem Danych Osobowych jest: Jarosław Kieżel, prowadzący działalność gospodarczą w postaci przedsiębiorstwa geologicznego pod firmą Przedsiębiorsto Geologiczne „Geowiert” Jarosław Kieżel
 2. Dane Kontaktowe Administratora: Przedsiębiorstwo Geologiczne „Geowiert” Jarosław Kieżel, ul. Supraślska 107, 16 – 010 Studzianki, tel. 606 214 555, e-mail: kontakt@studnie-podlaskie.pl
 3. Dane Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Adrian Kieżel, kontakt bezpośredni – siedziba Przedsiębiorsto Geologiczne Jarosław Kieżel tel. 606 214 555
 4. Cel przetwarzania danych: dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązków wynikających z zawartej umowy o świadczenie usług w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego i ustawy o rachunkowości
 5. Odbiorcy danych osobowych: pracownicy Przedsiębiorstwa Geologicznego „Geowiert” Jarosław Kieżel, informatycy i prawnicy współpracujący z przedsiębiorstwem, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy oraz inne urzędy upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa
 6. Okres przechowywania danych osobowych: 5 lat od końca roku podatkowego, w którym miała miejsce czynność prawna
 7. Przysługujące prawa:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania
 2. prawo do usunięcia danych
 3. prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania ich przetwarzania
 4. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych